OZNAM


Vážení pestovatelia vinohradníci a vinári,

Ing. Stanislav Barok Vám aj v tomto roku pripomenul, že je nevyhnutnézaslať hlásenie spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v integrovanej produkcii za uplynulý hospodársky rok 2018/2019. V prílohe máte aktualizovanú prílohu. Stručnú informáciu nájdete aj na http://www.uksup.sk/oor-tlaciva/.Zároveň Vám pripájam Tabuľku:  Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín, rok 2019 pre integrovanú produkciu, ktorú je potrebné vyplniť a poslať na ÚKSÚP do 15.12.2019. Hlásenie pošlite na UKSÚP Ing. Stanislavovi Barokovi na e-mail: stanislav.barok@uksup.sk,alebo na adresu:Ing.Stanislav Barok

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Odbor ochrany rastlín

Matúškova 21

833 16 Bratislava

Nezabudnite poslať aj nulové hlásenia. Taktiež je potrebné poslať aj  hlásenia o spotrebe prípravkov na plochách mimo integrovanej produkcie, prípadne o informáciu, že tieto údaje vložíte do aplikácie na  stránke ÚKSÚP,  určenej prioritne pre hnojivá.

 Pán Ing. Stanislav Barok,  Vám posielal informáciu o žiadateľoch o IP. 

Ako nedoručené sa mu vrátili tieto e-maily:

–        pdmalyhores@stonline.sk;

–        pole@stonline.sk;

–        pdkrupa@mail.t-com.sk;

–        d.sladecek@mail.t-com.sk;

–        rcicko@post.sk;

–        pdchogrob@nextra.sk;

–        prodbobrov@orava.sk;

–        lyagri@lyagri.sk.

Prosím, ak máte zmenu e-mailovej adresy  oznámte ju Ing. Barokovi na UKSÚP Bratislava.

Želám Vám pekné a úspešné dni v mene Výboru Eco-IPROVIN Slovakia
                                                                       S pozdravom
                                                                       Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD.
                                                                       predseda Eco-IPROVIN Slovakia

Follow me!