Názov mikroprojektu: Certifikované biovinařství CZ – SK

Začiatok realizácie mikroprojektu: 1.10.2013

Koniec realizácie mikroprojektu: 31.1.2014

Doba realizácie mikroprojektu: 4 mesiace

Partneri mikroprojektu: 

Hlavný partner:  Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s. EKOVÍN Šmahova 66,  627 00 Brno, Česká republika www.ekovin.cz

Cezhraničný partner: IPROVIN Slovakia Rúbaň 23 941 36  Rúbaň Slovenská republika www.iprovin.sk

Miesto fyzickej realizácie mikroprojektu:

Mikulov, Juhomoravský kraj, Česká republika

Lokalizácia dopadu mikroprojektu:

Česká republika: Juhomoravský kraj

Slovenská republika: Trnavský kraj