Blahoželanie k Veľkej noci

Aj napriek tejto neobvyklej ekonomicky a pre niektorých aj zdravotne ťažkej chvíli, želáme Vám všetkým našim členom, priateľom, sympatizantom, študentom a ostatným našim priaznivcom veľa zdravia,  radosti, lásky a rodinnej pohody.

 Aby Vám pučiace viniče, stromy , rozkvitnuté lúky a vtačí spev  bol posol týchto veľkých jarných sviatkov a lepších a šťastnejších dní. 

Želáme Vám všetkým,  nech Pán  požehná Vaše sviatočné dni a prinesie nám nádej lepších radostnejších dní  s dobrou úrodou  a ešte lepším odbytom našich produktov. 

Nakoniec všetkým želáme krásnu a šťastnú Veľkú noc.        

Za výbor Eco-IPROVIN Slovakia   

  Ľubomíra Kakalíková

Predseda OZ Eco-Iprovin Slovakia

Follow me!