PF 2021

Vážené členky a členovia Eco-IPROVIN Slovakia 

Pri príležitosti týchto prekrásnych chvíľ plných emócii a radosti sa pripájame so želaním krásnych vianočných sviatkov, pokoja, lásky, radosti a šťastia v kruhu Vašich blízkych. 

V novom roku 2021 Vám želáme  hlavne veľa zdravia , šťastia a pohody, aby ste mali vždy dosť síl, energie , entuziazmu a často aj trpezlivosti, odhodlania a osobných i pracovných úspechov. Zároveň všetkým Vám i nám spoločne želáme lepší zajtrajšok bez Covid-19. 

Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu

Výbor Eco-IPROVIN Slovakia 

Follow me!