VINOENVI 2012

Program mezinárodní konference VINOENVI 2012

čtvrtek 1.11.2012

9:00 Oficiální zahájení, Ing. Milan Hluchý, PhD., Dr. Bernhard KrompJUDr. Tibor Nyitray, předseda SVČR

9:15 Dr. Bernhard Kromp, Bioforschung Austria, Vídeň, Ing. Milan Hluchý, PhD., Ekovín, BrnoPřehled aktivit realizovaných v rámci projektu ECOWIN AT-CZ 2009 -2012

09:35 Dr. Wilfried Hartl, Bioforschung Austria, Vídeň Management dusíku v konvenčním a ekologickém vinohradnictví

10:35 Přestávka

10:55 Ing. Štěpán Hluchý, Biocont Laboratory, Brno, Ing. Gašpar Vanek, CSc., BratislavaManagement dalších makroelementů (Ca, P, K, …) v konvenčním a ekologickém vinohradnictví

11:20 Dr. Wilfried Hartl, Bioforschung Austria, Vídeň, Ing. Milan Hluchý, PhD., Ekovín, BrnoPéče o půdu a ozelenění: Syntéza výsledků projektu

12:20 Dr. Wilfried Hartl, Dr. Bernhard Kromp, Bioforschung Austria, Vídeň,Ing. Milan Hluchý, PhD., Ekovín, Brno

Kurzy „Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví“ – významný výsledek projektu ECOWIN

12:40 Oběd

14:00 Ing. Milan Hluchý, PhD., Ekovín, Brno, Ing. Petr Marcinčák, Víno Marcinčák, Ing. Stanislav Málek,Vinařství Gotberg

Průběh půdní vlhkosti v půdách experimentálních vinic v extrémních letech 2010 – 2012

14:20 Ing. Stanislav Málek, Vinařství Gotberg
Vliv ozelenění příkmenného pásu na výnos a kvalitu hroznů v extrémně suchém roce 2012

14:40 Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Bc. Zdeňka Ambrožová, Bc. Ondrej MorávekKvalita moštu z různých variant ozelenění v extrémním roce 2012

15:00 Mgr. Rudi Schmid
Botanické hodnocení pokusu s ozeleněním vinice – Vídeň Falkenberg

15:20 Mgr. Martina Sojneková
Botanické hodnocení pokusů s ozeleněním jihomoravských vinic 2012

15:40 Dr. Eszter Illyes
Botanické hodnocení pokusů s ozeleněním vinic v Maďarsku – 2012

16:00 ukončení odborné části programu 1. dne18:00 Zahájení společenského večera

Pátek 2.11.2012

8:00 Ing. Jan Gallas, vedoucí oddělení ekologického zemědělství, MZe PrahaVýhled podpor ekologického vinohradnictví ČR v letech 2014 – 2020

8:20 Ing. Milan Hluchý, PhD., Ekovín, Brno, Ing. Štěpán Hluchý, Biocont Laboratory, Brno
Vliv managementu vinic na biodiverzitu denních motýlů pokusných vinic. Výsledky 2010 – 2012, CZ, At

8:40 Dr. Bernhard Kromp, Dr.Baerbel Pachinger , Bioforschung Austria, Vídeň Diverzita střevlíků a samotářských včel pokusné vinice Vídeň – Falkenberg

9:00 Ing. Milan Hluchý, PhD., Ing. Markéta Broklová, Ekovín, Brno
Výsledky zavádění ochrany vinic metou feromonového matení na jižní Moravě: ECOWIN 2010 – 2012

9:20 Dr.Patrik Hann, Mgr. Claus Trska, Bioforschung Austria, Vídeň Výsledky analýz půdy pokusných variant na lokalitě Vídeň – Falkenberg

9:40 RNDr. Jiří Matuška, Správa CHKO Pálava, Mikulov
Význam ekologického a integrovaného vinohradnictví pro ochranu přírody jižní Moravy

10:00 Přestávka

10:20 Dr. Wolfgang Tiefenbrunner,Dr. Helmut Gangl, Dipl. Ing. Gerhard Leitner, BAWB/EisenstadtKřísi a fytoplazmy ve vinohradnictví – pokus s ozeleněním Falkenberg, Vídeň

10:40 Ing. Štěpán Hluchý, Biocont Laboratory, Brno
Srovnání účinnosti a nákladů ochrany proti houbovým chorobám v systému IO a ekologickém vinohradnictví, 2010 – 2012

11:00 Ing. Erhard Kührer, WBS KremsOpatření k ochraně révy před vadnutím třapiny

12:00 Oběd

13:30 Praktická ukázka funkce strojů k obdělávání ozeleněných vinic

15:00 Ukončení konference

Follow me!