Valné zhromaždenie zo dňa 17.02.2017

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Výpis uznesení z Valného zhromaždenia IPROVIN Slovakia 17.02.2017

Zápisnica z Valného zhromaždenia IPROVIN Slovakia 17.02.2017

Stanovy OZ EcoIPROVIN Slovakia

Zoznam členov výboru OZ EcoIPROVIN Slovakia

Follow me!